دیگر آموزش ها

دیگر آموزش ها

دیگر آموزش ها نام دسته است در سایت ما (فایل آسان) که دوستانی که فایل آموزشی را برای فروش آماده کرده اند
ولی جزء هیچ کدام از دسته بندی ها قرار نمی گیرد در این دسته قرار می دهند
شما می توانید در این دسته از فایل های آموزشی با تنوع موضوعی زیاد دیدن کنید
و پس از دانلود آن از آن ها استفاده کنید.
همچنین کسانی که فایل آموزشی کاربردی را در اختیار دارند و دوست دارند که این فایل را با دیگران به اشتراک بگذارند می توانند
فایل مورد نظرشان را در این سایت به اشتراک بگذارند و از فروش آن به درآمد برسند.