برچسب محصولات - دانلود آموزش معماری پایدار

  • 0 out of 5

    معماری پایدار

    امروز هدف معماری محیط زیستی ایجاد تعادلی پایدار و سازمان یافته بین طبیعت،موجودات زنده و محیط مصنوع است.یا به نوعی معماری سبز و در این راه کل فرآیند معماری ،یعنی اندیشیدن و مطالعه ،طراحی ،ساخت
    15,000 تومان 11,500 تومان