نرم افزار چاپ فرم ها ارزشیابی عملکرد کارمندان ۱۰۰ امتیازی سال ۹۷

5,000 تومان

تایپ بیش از ۱۴۰ آیتم اطلاعات، در فرم های ارزشیابی کارمندان سال ۹۷، ضمن پیچیدگی هایی که دارد، کار بسیار طاقت فرسایی است. در این فرم ها به خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست های کارمندان- تایپ شوند. ضمنا در مورد ستون های نتایج کمی مورد انتظار و نتایج حاصله نیز این امر پابرجا است، علاوه بر این در نظر گرفتن امتیازات، جمع امتیازات، جلوگیری از محاسباتی که منجر به عبور مجموع امتیازات از سقف مجاز در هر بخش می شود، و جمع بخش به بخش(به خصوص در پایین صفحه دوم) و نیز تایپ جمع امتیاز به حروق و تایپ اسامی سمت ها و مسئولین در بخش های مختلف، از جمله عوامل مهمی هستند که مدیران واحد های سازمانی را به تهیه ی نرم افزاری برای حل این کار طاقت فرسا مشتاق می کند.
این نرم افزار با امکان دریافت اطلاعات از کاربران و استفاده از محتوای کلیشه ای متناسب با فرم های ارزشیابی ۱۰۰ امتیازی سال ۹۷ و پست های سازمانی، امکاناتی را فراهم می کند که خیلی سریع می توانید با آن تمام فرم های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی خود را تهیه کنید، از جمله امکانات این نرم افزار:
تنظیم کلیشه برای فرم های ارزشیابی (کلیشه ها پس از تنظیم بر روی فرم های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی شما کپی خواهند شد)
تنظیم کلیشه برای عوامل اختصاصی پست های سازمانی(البته اطلاعاتی برای این بخش متناسب برای هر پست در نرم افزار گنجانده شده است)
امکان اعمال تغییرات برای هر کارمند در طول دوره ارزشیابی
امکان چاپ انواع فرم های ارزشیابی بر اساس بخشنامه های سال ۹۷
امکان صدور فایل های PDF فرم ها
امکان چاپ و صدور لیست امتیازت فضلی
و بسیاری امکانات دیگر
سایر اطلاعات تکمیلی را در این صفحه(http://tavafi.ir/post/ases-description) مطالعه کنید.
این نرم افزار نیاز به کد فعالسازی دارد و باید قبل از چاپ کد فعالسازی تهیه کنید.
آپدیت نرم افزار در وب سایت Tavaf.ir ارائه می شود.
پس از استفاده از نرم افزار و رضایت از عملکرد آن، برای چاپ فرم ها باید کد فعالسازی تهیه کنید.
برای تهیه که فعالسازی به این آدرس مراجعه کنید:
http://tavafi.ir/post/pay-ases

توضیحات

نرم افزار چاپ فرم ها ارزشیابی عملکرد کارمندان ۱۰۰ امتیازی سال ۹۷

نرم افزار چاپ فرم ها ارزشیابی عملکرد کارمندان ۱۰۰ امتیازی سال ۹۷ را از اینجا دانلود کنید.
تایپ بیش از ۱۴۰ آیتم اطلاعات، در فرم های ارزشیابی کارمندان سال ۹۷، ضمن پیچیدگی هایی که دارد،
کار بسیار طاقت فرسایی است.
در این فرم ها به خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست های کارمندان- تایپ شوند.
ضمنا در مورد ستون های نتایج کمی مورد انتظار و نتایج حاصله نیز این امر پابرجا است،
علاوه بر این در نظر گرفتن امتیازات، جمع امتیازات، جلوگیری از محاسباتی که منجر به عبور مجموع امتیازات از سقف مجاز در هر بخش می شود،
و جمع بخش به بخش(به خصوص در پایین صفحه دوم) و نیز تایپ جمع امتیاز به حروف و تایپ اسامی سمت ها و مسئولین در بخش های مختلف، از جمله عوامل مهمی هستند
که مدیران واحد های سازمانی را به تهیه ی نرم افزاری برای حل این کار طاقت فرسا مشتاق می کند.

این نرم افزار با امکان دریافت اطلاعات از کاربران و استفاده از محتوای کلیشه ای متناسب با فرم های ارزشیابی ۱۰۰ امتیازی سال ۹۷ و پست های سازمانی، امکاناتی را فراهم می کند که خیلی سریع می توانید با آن تمام فرم های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی خود را تهیه کنید،

از جمله امکانات این نرم افزار:

تنظیم کلیشه برای فرم های ارزشیابی (کلیشه ها پس از تنظیم بر روی فرم های ارزشیابی کارمندان واحد سازمانی شما کپی خواهند شد)
تنظیم کلیشه برای عوامل اختصاصی پست های سازمانی(البته اطلاعاتی برای این بخش متناسب برای هر پست در نرم افزار گنجانده شده است)
امکان اعمال تغییرات برای هر کارمند در طول دوره ارزشیابی
امکان چاپ انواع فرم های ارزشیابی بر اساس بخشنامه های سال ۹۷
امکان صدور فایل های PDF فرم ها
امکان چاپ و صدور لیست امتیازت فضلی
و بسیاری امکانات دیگر
سایر اطلاعات تکمیلی را در این صفحه(http://tavafi.ir/post/ases-description) مطالعه کنید.
این نرم افزار نیاز به کد فعالسازی دارد و باید قبل از چاپ کد فعالسازی تهیه کنید.
آپدیت نرم افزار در وب سایت Tavaf.ir ارائه می شود.
پس از استفاده از نرم افزار و رضایت از عملکرد آن، برای چاپ فرم ها باید کد فعالسازی تهیه کنید.
برای تهیه که فعالسازی به این آدرس مراجعه کنید:

http://tavafi.ir/post/pay-ases

اطلاعات فروشنده

هیچ محصولی یافت نشد!