حراج!

نظریه استفاده و رضایت مندی

5,000 تومان 4,000 تومان

الهیو کاتز:ریشه های اجتماعی و روانشناختی باعث نیازهایی می شود که نتیجه آنها به انتظارات از رسانه های جمعی می انجامد.

توضیحات

نظریه استفاده و رضایت مندی

نظریه استفاده و رضایت مندی را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد آن افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده