حراج!

نظریه اقناع

3,000 تومان 2,000 تومان

کوشش آگاهانه یک فرد یا سازمان، برای تغییر نگرش، باور، ارزش‌ها یا دیدگاه‌های فرد یا گروهی دیگر را اقناع می‌گویند.

توضیحات

نظریه اقناع

نظریه اقناع را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد نظریه ی اقناع افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده