حراج!

نظریه جریان دو مرحله ای ارتباطی

3,000 تومان 2,000 تومان

پیام‌های رسانه‌ای گروهی، در مرحلۀ اول به رهبران افکار هر جامعه رسیده و بعد از تسویه توسط رهبران فکری، در مرحلۀ دوم به سائر افراد آن جامعه می‌رسد.

توضیحات

نظریه جریان دو مرحله ای ارتباطی

نظریه جریان دو مرحله ای ارتباطی را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد آن افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده