حراج!

نظریه مارپیچ سکوت

3,000 تومان 2,000 تومان

الیزابت نوئل نیومن در نظریه سکوت (SST) فرض می کند که رسانه ها عقاید ما را در مورد وقایع، افراد و موضوعات تحت تاثیر قرار می دهند.

توضیحات

نظریه مارپیچ سکوت

نظریه مارپیچ سکوت را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد نظریه ی مارپیچ سکوت افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده