حراج!

نظریه محاوره و گفت­ و­ شنود

4,500 تومان 3,500 تومان

محاوره، محوری ترین اصل در تفکر فریره است. در اندیشه فریره، محاوره بر “اعتقاد به فرد و خلاقیت او” بنا شده است. محاوره، برخورد انسانهایی است که می‌کوشند جهان را با نام صدا کنند و این افراد در مخاطب قرار دادن جهان از حق مساوی سخن گفتن برخوردارند. در نتیجه، انحصار “حق استفاده از واژگان” در دست یک گروه و تحمیل جهان مسمّای این گروه بر دیگران، جریان محاوره نیز متوقف می‌شود.

توضیحات

نظریه محاوره و گفت­ و­ شنود

نظریه محاوره و گفت­ و­ شنود را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد آن افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده