حراج!

نظریه مذاکره چهره ای تینگ تومی

3,000 تومان 2,000 تومان

نظریه مذاکره چهره ای از تینگ تومی

توضیحات

نظریه مذاکره چهره ای تینگ تومی

نظریه مذاکره چهره ای تینگ تومی را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد آن افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات
نظریه مذاکره چهره ای

اطلاعات فروشنده