حراج!

نظریه کاستن عدم اطمینان

3,000 تومان 2,000 تومان

* روابط جدید درگیر بی اعتمادی است
* ارتباطات از بی اعتمادی می کاهد

توضیحات

نظریه کاستن عدم اطمینان

نظریه کاستن عدم اطمینان را در قالب یک فایل دانلود کنید
و به راحتی اطلاعات خود را در مورد آن افزایش دهید.
ارتباطات
رسانه
نظریات

اطلاعات فروشنده