حراج!

نظریه کاشت از جرج گربنر

2,000 تومان 1,000 تومان

قرار گرفتن مداوم در معرض برنامه های تلویزیون تاثیر کم ولی قابل ملاحظه‌ای روی ادراک مخاطبین آن دارد.
جرج گربنر تاثیر تلویزیون بر مخاطبین را با نظریه کاشت بیان کرده است

توضیحات

نظریه کاشت از جرج گربنر

نظریه کاشت از جرج گربنر را با دانلود این فایل به دست آورید.
و اطلاعات خود را با مطالعه این فایل دانلودی افزایش دهید.
جرج گربنر
ارتباطات
رسانه

اطلاعات فروشنده